Alkoholmissbruk

Har du eller någon du känner ett alkoholproblem? Så känner du igen varningstecken och symtom.

Alkoholism och alkoholmissbruk

Har du ett alkoholproblem?

Det finns ingen tydlig gräns för när ditt alkoholintag går från måttligt drickande till ett alkoholmissbruk. Att dricka är så pass vanligt i svårt svenska samhälle och effekterna varierar så pass mycket från person till person att det kan vara svårt att veta när ditt alkoholintag har blivit ett problem. Men om du dricker alkohol för att orka med vardagen eller för att må bättre, då befinner du dig eventuellt i riskzonen.

Andra mer tydliga tecken på att du kan ha ett alkoholproblem är:

 • Att känna skuld eller skäms över ditt drickande.
 • Ljuga för andra eller försöka dölja hur mycket du dricker.
 • Dricker för att slappna av eller må bättre.
 • Dricker tills du får “Black out”.
 • Kommer inte ihåg vad du gjorde under vissa delar av kvällen.
 • Dricker alltid mer än du tänkt dig.

Alkoholproblem kan kommande smygande, därför är det viktigt att vara medveten om de varningstecken alkoholmissbruk och alkoholism kan visa och snabbt vidta åtgärder för att minska ditt drickande. Att förstå att du har ett problem är första steget för att bli kvitt det. Det innebär inte alltid att man måste avstå helt från alkohol men du bör försöka nå ett måttligt drickande.

Tecken på alkoholmissbruk

Att upptäcka tecken på alkoholmissbruk kan vara en utmaning eftersom de kan variera mellan individer och bero på olika faktorer. Här är några vanliga tecken på alkoholmissbruk:

 1. Ökat toleransnivå: En person som missbrukar alkohol kan behöva dricka allt mer för att uppnå samma effekt som tidigare. En högre toleransnivå kan vara ett tecken på att kroppen har anpassat sig till alkoholen och kan tyda på missbruk.
 2. Svårigheter att minska eller kontrollera alkoholkonsumtionen: Personer som har svårt att begränsa mängden alkohol de dricker eller har försök att sluta helt men misslyckas, kan vara i riskzonen för alkoholmissbruk.
 3. Stark önskan att dricka: En överväldigande och stark längtan efter att dricka alkohol kan vara ett tecken på alkoholmissbruk. Personen kanske inte kan tänka på något annat än att dricka och kan uppleva ångest eller obehag om de inte kan få tillgång till alkohol.
 4. Social isolering: Personer som missbrukar alkohol kan dra sig tillbaka från tidigare aktiviteter och intressen. De kan undvika sociala sammanhang där alkohol inte är närvarande eller dra sig undan från familj och vänner.
 5. Försummade åtaganden: Alkoholmissbruk kan leda till att personen försummar sina ansvarsområden. Det kan innebära dålig prestation på jobbet, skolproblem, försummad ekonomi eller bristande omsorg för sina nära och kära.
 6. Fysiska symtom: Långvarigt alkoholmissbruk kan orsaka fysiska tecken såsom skakningar, röda och irriterade ögon, blek hy, viktminskning, sömnproblem eller leverrelaterade problem.
 7. Upplevda konsekvenser: Om en person upplever negativa konsekvenser av sitt alkoholintag, till exempel juridiska problem, relationssvårigheter eller hälsoproblem, kan detta tyda på ett alkoholmissbruk.

Det är viktigt att notera att dessa tecken inte nödvändigtvis betyder att en person missbrukar alkohol, men de kan vara indikationer på ett potentiellt problem. Om du misstänker att någon i din närhet har ett alkoholmissbruk rekommenderas det att söka professionell hjälp från en läkare eller beroendeterapeut för en korrekt bedömning och diagnos.